Chystáte se stavět nebo rekonstruovat?
Nenechte se napálit!

Uvažujete-li o stavbě domku nebo rekonstrukci Vašeho bytu, připravte se na to, že Vás bude stát nejen spoustu peněz, ale také času a starostí. Rekonstrukce bytu je pro investora často ještě náročnější než výstavba a to i v případě, že má připravený dostatečný rozpočet. Peníze se rozkutálejí, často se přistupuje na nepříjemné kompromisy a když se k tomu přidají mrzutosti s nepoctivostí či nespolehlivostí dodavatelských firem, může se realizace komplikovat a protahovat a místo radostného očekávání nového bydlení se může vše změnit ve zlý sen.

Na trhu jsou firmy, které se chovají k zákazníkům nepoctivě a vydělávají na jejich neznalosti prostředí. Problémům, které z takového jednání mohou plynout lze ale předejít. A to tím, že si na jedné straně zajistíte zpracování kvalitních podkladů pro kalkulaci a realizaci rekonstrukce a jednak tím, že si zajistíte plnou kontrolu nad vícepracemi a vícenáklady.

Kvalitní podklady pro kalkulaci a realizaci jsou nezbytné

Nejdůležitějšími podklady pro kalkulaci a realizaci jsou projektová a prováděcí dokumentace stavby, řemesel a rozpočet vytvořený zkušeným nezávislým rozpočtářem.

Zpracování těchto dokumentů je stejně důležité u velkých i menších projektů a to proto, že:

  • kvalitně zpracované podklady obsahující všechny nezbytné informace jsou jednoznačným zadáním pro realizaci a pro zpracování nabídek dodavatelskými firmami,
  • kvalitně zpracovaným rozpočtem předejdete pokusům neseriózních firem o dodatečné navyšování ceny během realizace,
  • předejde se možným nedorozuměním mezi investorem, architektem a dodavatelskou firmou.

Náklady, které souvisejí se zpracováním těchto podkladů se rozhodně vyplatí. Problémy, které se objevují v praxi to neustále potvrzují.

Zajistěte si kontrolu nad vícenáklady a vícepracemi, jde o Vaše peníze.

I přes veškerou snahu architekta a investora o úplnost projektu a rozpočtu provází každou rekonstrukci vícepráce a vícenáklady v různém rozsahu, které nepoctivé firmy zneužívají a účtují je ve vyšších cenách než je obvyklé nebo tyto vícepráce a vícenáklady dokonce uměle vytváří a realizují zbytečné vícepráce za přemrštěné ceny aby tak navýšili svůj zisk. Praxe je bohužel taková že nepoctivá firma, která získá stavební zakázku nízkou cenou pak svůj zisk zajišťuje právě účtováním víceprací. Nejhorší je, že pokud nemáte žádnou pojistku, jste takové firmě vydáni na milost a nemilost a nezbývá Vám potom než tyto náklady uhradit nebo riskovat potíže s neúměrným protahování termínu dokončení nebo dokonce soudní spor.

Abyste měli náklady na rekonstrukci a své peníze pod kontrolou, vyjednejte si do smlouvy o dílo na rekonstrukci ustanovení o schvalování víceprací před jejich provedením včetně odsouhlasení ceny a ustanovení o účtování víceprací dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací vydávaného společností RTS, a.s. Další ustanovení, které by nemělo chybět v žádné smlouvě je stanovení limitu víceprací. Stanovení limitu víceprací ale bývá u rekonstrukcí problematické.

Poctivá stavební firma jedná v zájmu investora a těmito pravidly se při vzniku víceprací a vícenákladů řídí automaticky. Taková firma Vám sama nabídne smlouvu, která bude výše uvedená ustanovení obsahovat. Pokud Vám vybraná firma odmítne tato ustanovení do smlouvu uvést ať už s jakýmkoli zdůvodněním, poohlédněte se raději po jiném dodavateli.

Video Rekonstrukce Bytu v brně

Pro Váš interiér máme připraveno komplexní portfolio produktů pro realizaci moderních interiérů. Rádi Vám nabídneme zcela jedinečná řešení a v rámci realizace Vašeho interiéru je zrealizujeme.

Video

Set of pills Levitra for potency of a new generation. The main difference from other sets of soft drugs is as follows: # gives the possibility of applying for potency pills with alcohol; Generic Levitra has rapid absorption and, consequently, a rapid effect on the body; virtually complete absence of side effects; pleasant taste. Get more information here: